Híd Egyesület
Híd Egyesület Non-profit Akadémia
Híd Egyesület: képzés, felvételi, érettségi

Pályázati felhívások, tudnivalók - Archívum

Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj
A 2011-es Pro Cultura Minoritatum Hungariae (a magyarországi kisebbségek kultúrájáért) Díjra pályázatot írt ki a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. A díjjal a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért végzett munkáját ismerik el. Pályázni 2011. szeptember 30-ig lehet, a díjakat 2011. december 11-én adják át.


Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program ötödik pályázati felhívása
2011. augusztus 29-én meghirdette a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a romániai Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ötödik pályázati felhívását. Pályázati határidő: 2012. január 31.


Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program negyedik pályázati felhívása
2011. június 23-ával megjelentette a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint a program Irányító Hatósága, együttműködésben a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumával, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 negyedik pályázati felhívását.
A felhívás érvényessége: 2011. június 23. - 2011. október 21.


Magyarországi nonprofit szervezeteknek és magánszemélyeknek közcélú, közérdekű tevékenységek támogatása
A Budapest Bank Budapestért Alapítványa pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezeteknek és magánszemélyeknek közcélú, közérdekű tevékenységek támogatására. A pályázat keretében olyan projektek támogathatók, amelyek célja Budapest szellemi, művészeti, kulturális és tudományos életének fejlesztése, az épített és természeti értékek védelme, a kulturális örökség megóvása. A támogatásra szánt keretösszeg 15 millió forint, az elnyerhető támogatás összege pályázatonként max. 500 ezer forint. Pályázni 2011. augusztus 22-ig lehet.


"Ezüst Ácsceruza Díj"
"Ezüst Ácsceruza Díj"elnyerésére hirdet pályázatot a Honi Művészetért Alapítvány. A díj olyan szélesebb érdeklődésre számot tartó nyomtatott vagy elektronikus sajtóorgánumokban - nem szakmai lapokban, folyóiratokban - megjelent publicisztikai tevékenységért, akár egyetlen cikkért, műsorért is adható, mely hozzájárul a hazai építészeti értékek és a hazai építőiparral kapcsolatos bármely terület eredményeinek népszerűsítéséhez, s egyben képviseli a minőségi újságírást.
Pályázati határidő: 2011. október 17.
A díjjal "ezüst ácsceruza" emlékplasztika, az adományozást igazoló oklevél és 200.000 Ft pénzjutalom jár.


Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak
Az Európai Unió és az Europa Nostra pályázatot hirdet a Európai Unió Kulturális Öröksége Díjakra a 2012-es évre. Pályázni 2011. október 1-ig lehet.


Egész életen át tartó tanulás program
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Egész életen át tartó tanulás program Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus, Jean Monnet és transzverzális alprogramjaiban való részvételre.


NCA pályázati nyertesek
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma 2011. május 13-án meghozott döntése alapján a beérkezett 1336 érvényes pályázatból 108 pályázat részesült támogatásban összesen 59 229 680 Ft értékben.
Bővebb info: www.nca.hu


Bentlakásos intézmények kiváltását, illetve korszerűsítését támogató pályázatok
Társadalmi egyeztetésre kerültek a bentlakásos intézmények kiváltását, illetve korszerűsítését támogató pályázati kiírások. Az észrevételeket, javaslatokat 2011. augusztus 12-én 12 óráig várják. www.nfu.hu


Dél-alföldi régió lakosságának egészségtudatos életmódját támogató civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
Pályázati lehetőség a Dél-alföldi régió lakosságának egészségtudatos életmódját támogató civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére.
Pályázati határidő: 2011. november 30.
A Dél-alföldi régióban a civil szervezetek infrastrukturális feltételrendszere nagy hiányosságokat mutat. Mivel nincsenek megfelelő helyszínek, épületek, eszközök, ezért a régióban működő civil szervezetek korlátozottan vagy kevésbé hatékonyan tudnak működni.
Ezek alapján a pályázat fő célja a valós, közcélú és a régió lakossága szempontjából kiemelkedő fontosságú, eddigi tevékenységükkel már alapvető közcélú feladataikat bizonyítottan és tartósan ellátó civil szervezetek működési és feladat-ellátási feltételeinek javítása.
Info: www.nfu.hu


Észak-alföldi civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
Az NFÜ pályázatot írt ki az Észak-alföldi civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése címmel. Pályázati határidő: 2011. október 14.
Az Észak-alföldi régióban a civil szervezetek infrastrukturális feltételrendszere nagy hiányosságokat mutat. Mivel nincsenek megfelelő helyszínek, épületek, eszközök, ezért a régióban működő civil szervezetek korlátozottan vagy kevésbé hatékonyan tudnak működni.
Ezek alapján a pályázat fő célja, hogy a valós, közcélú, illetve a régió fejlődése szempontjából rendkívül fontos, eddigi tevékenységükkel már alapvető közcélú feladataikat bizonyítottan és tartósan ellátó civil szervezetek a tevékenységük megfelelő szintű ellátásához elengedhetetlenül szükséges infrastruktúrával rendelkezzenek.
További információk az NFÜ honlapján olvashatók.


Belföldi, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása
Pályázati lehet a belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatására. A turizmus fejlesztésének egyik legfontosabb célja a turizmus szezonális ingadozásának csökkentése, az egy turistára jutó bevétel, valamint a turizmusból származó hazai bevételek növelése. A leghatékonyabban eszköz ezen célok eléréséhez a turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása.
Az elnyert összeg felhasználható 2011. július 16-tól 2012. március 31-ig megrendezésre kerülő turisztikai vonzerővel bíró kulturális, bor- és gasztronómiai, aktív turizmuságakhoz kapcsolódó tematikájú minimum kétnapos rendezvények megszervezésére, lebonyolítására.
Bővebben tájékozódhat az NFÜ honlapján.


Az év ökoturisztikai létesítménye 2011
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Turisztikai Főosztálya pályázatot írt ki a Az év ökoturisztikai létesítménye 2011 cím elnyerésére.
Pályázati határidő: 2011. július 30.
A pályázat célja, hogy az ökoturisztikai létesítmények, illetve működtetőik megmérettessenek kínálatuk látogató- és családbarát jellege alapján.
Két kategóriában lehet pályázni: látogatóközpont és tanösvény. Egy szervezet kategóriánként egy létesítménnyel pályázhat.
A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a www.termeszetvedelem.hu/okoturizmus weboldalról.
Emlékeztetőül a 2010-es nyertesek: a látogatóközpont kategóriában:a kőszegi Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont, tanösvény kategóriában a váci Katalinpusztai (Gyadai) tanösvény nyert.


Zöldterület örökbefogadása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata zöldterület örökbefogadására lehetőséget adó pályázatot hirdet a kerületben működő civil szervezetek, valamint a kerületben működő általános és középiskolák részére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 29. 12 óra
Civil szervezetek: A pályázattal elnyert pénzösszeg kizárólag a civil szervezet működési területén, közterületen fekvő zöldterületek rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, növényültetésre, növénygondozásra, talajjavításra fordítható.
Általános és középiskolák: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag az intézmény környezetében lévő, közterületen fekvő zöldterületek rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, valamint a terület folyamatos gondozására, takarítására fordítható.
Bővebb tájékoztatás: www.obuda.hu


A Kultúra Lovagja cím
Társadalmi szervezetek részére pályázatot hirdet A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Kultúra Lovagja cím odaítélésére.
Olyan társadalmi szervezetek vehetnek részt - a jelölt tudta nélkül -, amelyek tagjaik, munkatársaik, támogatóik önzetlen, áldozatos munkáját így kívánják megköszönni.
Javasolható címek: Egyetemes Kultúra Lovagja, Magyar Kultúra Lovagja, Magyar Kultúra Apródja.
Pályázati határidő: 2011. október 15.
Bővebb információ kérhető a Falvak Kultúrájáért Alapítványnál


Gyermeknapi rendezvények támgatása
Pályázatot hirdet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület civil szervezetek részére azzal a céllal, hogy minél több rászoruló gyermek vehessen részt színvonalas és élményekben gazdag gyermeknapi rendezvényeken. A kiválasztott szervezetek a rendezvényhez szükséges élelmiszer-támogatást kapnak.
A teljes pályázati kiírás és az adatlap letölthető a www.elelmiszerbank.hu/gyereknap honlapról.
A pályázatokat 2011. április 17-ig várják.
Elbírálási határidő: 2011. április 24.


Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken az Észak-magyarországi régióban.
Cél: A 2010 tavaszi, nyár eleji rendkívüli esőzések, árvizek által érintett települések csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása, valamint az önkormányzati tulajdonban keletkezett infrastrukturális károk fejlesztéssel egybekötött helyreállítása, a települések épített környezetének megújításán keresztül.
A támogatásra rendelkezésre álló összeg 4 000 M Ft.
Finanszírozó: Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság
Előreláthatólag 80 db pályázat támogatására lesz lehetőség.
Bővebben az NFÜ honlapján lehet tájékozódni.


Időskorú önkéntesek küldése és fogadása
Az Európai Bizottság pályázatot írt, melyre bármilyen szervezet pályázhat, amely vállalja az időskorú önkéntesek küldését és fogadását úgy, hogy az önkéntesek tevékenységéből anyagi haszna nem származik. Leadási határidő: 2011. március 31.


"Forgasd a világot!"
Az Önkéntesség Európai Éve 2011 program keretében "Forgasd a világot!" címmel a Külügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közös kisfilmpályázatot hirdetett diákok számára.
www.onkentesseg2011.hu


Kiemelkedő jelentőségű kulturális események támogatása
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatot írt ki 2011. május 1. és 2012. január 31. között megvalósuló kiemelkedő jelentőségű kulturális események támogatására. Pályázni március 11-ig lehet. Bővebb info: www.nka.hu


NCA pályázatok
A Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium és az Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma által 2011-ben kiírt pályázatok beadási határideje 2011. február 3-án 24.00 órakor lejárt. A beérkezett pályázatok száma az alábbi:
NCA-ORSZ-11: 1335 db
NCA-NYD-11: 1004 db
NCA-NYD-11-P: 15 db
Bővebben: www.nca.hu


Civil Rádiózásért Alapítvány
A Civil Rádiózásért Alapítvány pályázatot hirdet civil szervezeteknek a Civil Rádió magazinműsoraiban való megjelenésre, valamint ajánló szpotok megjelentetésére. A pályázat keretében tizenöt szervezet mutathatja be tevékenységeit, céljait, programjait; a szpotokat harminc alkalommal adják le. Pályázni 2011. január 30-ig lehet.


"Deloitte Közös Többszörös"
A Deloitte magyarországi társaságai 2010-hez hasonlóan idén is pályázatot hirdetnek jótékony célú szervezetek, alapítványok számára "Deloitte Közös Többszörös" címmel. Idén azokat a pályázó szervezeteket keresik, amelyek valamilyen formában beteg vagy hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztésében nyújtanak segítséget.
Az elnyerhető összeg 3 millió forint. Pályázni 2011. február 14-ig lehet.
Bővebb info: https://www.deloitte.com/view/hu


Érdekképviseleti célú civil együttműködést támogató és a civil kontrollt erősítő pályázat
Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma 2011. február 24-i pályázati határidővel kiírta az érdekképviseleti célú civil együttműködést támogató és a civil kontrollt erősítő pályázatot. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása.
Bővebben: a WSA honlapján


Fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták
A http://ujszechenyiterv.gov.hu honlapon olvasható fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével.
Pályázni 2013. szeptember 30-ig lehet. Bővebb információ a fenti honlapon.


A magyar EU-elnökség prioritásaihoz kapcsolódó programok megvalósítása
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 2011. február 15-i határidővel pályázatot hirdet a magyar EU-elnökség prioritásaihoz kapcsolódó programok megvalósítása tárgyában. A pályázat olyan civil szervezeteknek szól, amelyek a magyar EU-elnökség prioritásainak jobb megismertetésére, az Unión belüli civil kapcsolatok erősítésére kérnek támogatást.
Bővebben: www.kulugyminiszterium.hu


Nyugat-dunántúli székhelyű civil szervezetek működésének támogatása
Az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma 2011. február 3-i határidővel pályázatot ír ki nyugat-dunántúli székhelyű civil szervezetek működésének támogatására. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. A működési költség a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás.


Wekerle Sándor Alapkezelő
2011. január 1-jétől a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatainak kezelése az ESZA Nonprofit Kft.-től a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz kerül.
Az ügyfélszolgálat elérhetősége 1/301-3200/X. menüpont
E-mail: info@wekerle.gov.hu
További tájékoztatatást kaphat: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Wekerle Sándor Alapkezelő, valamint az ESZA Nonprofit Kft. honlapján.


"Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011"
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület pályázatot hirdet "Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011" címmel. A projekt célja, hogy a kiíró 2011-es évre vonatkozóan együttműködési megállapodásokat kössön partnerszervezetekkel, melynek keretében a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől, annak raktáraiban térítésmentesen átvett élelmiszereket a szerződő szervezetek az általuk gondozott rászorulóknak juttatják el ingyenes adomány formájában. Pályázni: 2011. január 21-ig lehet. Bővebb információk: a Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapján találhatók.


Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
A magyarországi Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a romániai Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium pályázatot hirdet a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, melyre 2011. március 1-ig lehet pályázni. A pályázatról részletesebben olvashat az NFÜ honlapján.


Zöld Iroda verseny
A KÖVET Egyesület ötödik alkalommal hirdeti meg a Zöld Iroda versenyt, amelyre 2011. január 31-ig várják a zöldülni vágyó szervezetek irodáinak jelentkezését. Cél, hogy feltárják és csökkentsék az irodahelyiségekben és az irodai működéssel járó környezeti terheléseket, valamint környezettudatos gondolkodást alakítsanak ki a dolgozók körében. Bővebben a Zöld Iroda honlapján tájékozódhat.


Számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése
2011. február 1-ig lehet pályázni szervezetek / intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztésére. Részletek: www.civilcom.hu


Pályázati lehetőség a 2010/2011-es tanévben: POP program
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által létrehozott Pénziránytű Alapítvány és az Öngondoskodás Alapítvány pályázatot hirdet a középiskolai diákok pénzügyi kultúrája fejlesztésére. A pályázat célja, hogy támogassa azokat a középfokú oktatási intézményeket, amelyek oktatják Pénzügyi Oktatási Programot (POP)... tovább »


Változás a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak elszámolásában
Megváltozott az ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához című dokumentum. A 2010. február 23-án közzétett irat módosítására a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alatt álló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III.12.) SZMM rendelet megjelenése, illetve a Tanács döntése miatt volt szükség... tovább »


LEADER pályázatok
Márciusban újraindulnak a LEADER pályázatok. A támogatás célja az eddigivel megegyezően a helyi sajátosságokhoz igazodik, olyan fejlesztések megvalósítása által, amelyek hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. intézkedéscsoportjának kereteiben megfogalmazott célok eléréséhez... tovább »


Pályázatírók gyakori hibái
Egy pályázat készítésekor fontos az előzetes és alapos informálódás, a jogszabályok, eljárási előírások pontos ismerete, illetve az esetleges változások figyelése. Mindehhez az NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) honlapja és ügyfélszolgálata is igyekszik segítséget nyújtani... tovább »


Európa a polgárokért program
Az Európai Bizottság által kiírt programot a civil szervezetek kezdeményezték olyan (nem kormányzati) szervezetek részére, amelyek tevékenységeiket helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten fejtik ki. Elsősorban esemény jellegű programok támogatására ad lehetőséget... tovább »


Új év, új pályázati lehetőségek
Az idei év is tartogat komoly pályázati lehetőségeket a civil szervezetek számára, melyek segítségével működésüket segíthetik... tovább »


Pestalozzi program
Hazánk 1994 óta vesz részt a Pestalozzi programban, melynek keretein belül a uniós tagországok az Európa Tanács projektjeihez kapcsoló témákban maximum 7 napos tanár-továbbképzési szemináriumokat szerveznek. Ezekre a pedagógusok pályázat útján juthatnak el... tovább »


Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat
A Magyar Tudományos Akadémia szeretné támogatni a fiatal magyar kutatók nemzetközi, tudományos rendezvényeken való részvételét az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat létrehozásával... tovább »


Önálló életvitelt elősegítő programok támogatása fogyatékkal élő fiatalok (18-35 év közöttiek) számára
A pályázat kiírója a Vodafone Magyarország Alapítvány. Pályázhat minden érintett alapítvány, közalapítvány, egyesület, közhasznú társaságok, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek és szociális szövetkezetek... tovább »


Eszközbeszerzést támogató pályázat
November elején eszközbeszerzést támogató pályázat indul. 50-70%-os támogatást igényelhetnek a vidéki vállalkozások új vagy 2 évnél nem régebbi használt eszközök, termelést segítő gépek, berendezések megvásárlásához... tovább »


Útmutató a nyertes pályázóknak
A hazai és az uniós pályázatok elnyerése csak egy hosszú megvalósítási folyamat kezdete. A nyerteseknek számos jogszabálynak és a támogatók által meghatározott feltételeknek kell megfelelni... tovább »


A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása a NATO Kommunikációs Stratégiához kapcsolódó támogatások igénybevételére
A Külügyminisztérium pályázatot hirdet olyan civil szervezetek számára, amelyeknek célja elősegíteni az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének az európai és a globális biztonságpolitika alakításában, napjainkban játszott szerepével kapcsolatos ismeretek széleskörű terjesztését és ezzel is erősíteni hazánk NATO-tagságának társadalmi támogatottságát... tovább »


Jellemző pályázati típushibák
A hiánytalan, elfogadható pályázat benyújtásához érdemes áttanulmányozni milyen típushibákat kerüljünk el... tovább »


Kik nem pályázhatnak az NCA-nál működési támogatásra?
Nem pályázhat bárki, így oda kell figyelni a kivételekre... tovább »


Kik pályázhatnak az NCA-nál?
A 2009. évi pályázati kiírás az alábbiakban foglalja össze a pályázásra jogosultak körét... tovább »


NCA pályázatok megírása, beadása – könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban!
A pályázatírással kapcsolatos alapinformációk az ESZA Kht. holnapján találhatóak meg... tovább »


Mekkora működési támogatásra lehet számítani 2009–2010-ben?
Hivatalosan:
Éves korrigált ráfordítás (költség) alapján:

  • 500 eFt-ig –> Igényelhető maximuma: 500 eFt
  • 500 eFt–3 mFt –> Igényelhető maximuma: 500 eFt + az 500 eFt fölötti rész 28%-a
  • 3 mFt–10 mFt –> Igényelhető maximuma: 1.200 eFt + a 3 mFt fölötti rész 25%-a
  • 10 mFt felett –> Igényelhető maximuma: 3 mFt + a 10 mFt fölötti rész 20%-a, de maximum 7 millió Ft

Gyakorlatban: amennyit a Tanács megítél.


NCA pályázatok 2009! Kezdjünk hozzá időben!
A 2009. évi NCA-s pályázatok beadására minimum négy hét áll rendelkezésünkre. A pályázatokról szóló hirdetések olvashatók az országos és regionális napilapokban, az SZMM, az ESZA Kht. és az NCA honlapjain, illetve a civil szféra által olvasott honlapokon, így nálunk is. A meghirdetés másnapján már beadhatóak a pályázatok. Aki előre dolgozik és korábban kérdez, biztosan hamarabb kap információt az ESZA Kht. ügyfélszolgálatán. Így elkerülhető a leadási határidő előtti idegeskedés.


Híd Európába – Pályázati felhívás 13–17 éveseknek

Carl Rogers Alkotó pályázat

tovább »


Ingyenes E-tanácsadó és lakossági digitális kompetenciafejlesztő képzések
a B-A-Z Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet szervezésében

A B-A-Z Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet együttműködő partnereket keres a TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program  "Építő közösségek" - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért, a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában c. pályázati felhívására benyújtandó pályázatához... tovább »


A NESsT Társadalmi Vállalkozások és a Citibank közösen meghirdeti
a 2009. évi Társadalmi Vállalkozások Versenypályázatát Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban... tovább »


Norvég Alap második forduló
Február 1-től lehet pályázni a Norvég Civil Támogatási Alap második fordulójában. A részletek, pályázati kiírás és adatlap a www.norvegcivilalap.hu oldalon található.


Miniszterelnöki Hivatal új pályázati felhívásai!
Az információs társadalom megvalósulásának támogatására, az alábbi pályázatok kerültek kihirdetésre... tovább »


Változik a Tempus pályázatok határideje
Kevés a pályázó az "Európa a polgárokért programban", ezért a Végrehajtó Ügynökség három alprogramban is meghosszabbította egy hónappal a pályázati határidőket... tovább »


Zöldövezet Program
Az Ökotárs Alapítvány a MOL-lal együttműködve 2 fordulós programot hirdet közösségi funkciójú zöld területek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára... tovább »


A Szociális és Munkaügyi Misztérium pályázatai 2008-ban
A linkre kattintva letöltheti a pályázati információkat tartalmazó táblázatot. tovább »


Hogyan használjuk hatékonyan az ESZA Kht. Ügyfélszolgálatát?
Néhány tanács, ami megkönnyíti a munkát... tovább »


Bővül az ESZA Kht. ügyfélszolgálatának kapacitása
Az ESZA Kht. 2007-es bővülése során a szervezet szerződésállománya 20 ezer fölé emelkedett. Ez magával hozta a korábbi kapcsolattartási gyakorlat megváltoztatásának szükségességét, a továbbiakban ugyanis a szakmai munkatársak nem tudnak telefonos felvilágosítást adni... tovább »


Friss felhívások »

 

 

Főoldal | 1%-os kampány | HÍE Egyesület bemutatkozik | HÍE Egyesület tevékenysége | Hasznos információk | Non-profit Akadémia | Levél nekünk | Partnereink | Impresszum | Oldaltérkép |