Híd Egyesület
Híd Egyesület Non-profit Akadémia
Híd Egyesület: képzés, felvételi, érettségi

Hírek, érdekességek az Európai Unióról!

Európai Ifjúsági Hét
Az Európai Ifjúsági Hét című programsorozat célja: felhívni a fiatalok és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek figyelmét az Európai Unió által nyújtott lehetőségekre és az európai értékekre.
Esemény időpontja: 2011. május 15-21.
További információk kapcsolatban: http://www.mobilitas.hu/ifjusagihet
E-mail: mobilitas@mobilitas.hu


Európai uniós támogatások felhasználására irányuló akciótervek
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társadalmi egyeztetésre bocsátja az európai uniós támogatások felhasználására irányuló, 2011-2013-ra vonatkozó akciótervek tervezeteit.
Az NFÜ figyelembe vette az új akciótervek készítésekor az Új Széchenyi Terv 2010 nyarától tartott társadalmi konzultáció tapasztalatait. Az akciótervben kiemelt figyelmet kapott a munkahelyek teremtése és a versenyképesség feltételrendszerének javítása.


"Fiatalok a világban"
A "Fiatalok a világban" elnevezésű pályázat 3.2 alprogramja támogatja az együttműködést az EU-val nem szomszédos országokkal, valamint lehetővé teszi a kínai partnerekkel való közös projektek megvalósítását.
Az esemény időpontja: 2011. április 4. 10.30 órakor
Az esemény helyszíne: Budapest, Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Információs és Képzési Iroda (II. ker., Zivatar u. 1-3.)
Bővebben a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat honlapján tájékozódhat!


2011-es magyar EU-elnökség
2011. január 26-án egynapos Bécsi utazást szervez a 2011-es magyar EU-elnökség az Önkéntesség Európai Éve jegyében.
Bővebben a www.eucivil.hu honlapon olvashat a programról.


Az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége
A www.eu2011.eu címen elindult a magyar elnökség hivatalos honlapja.


Mi lehetne az Európai Unió jelképe?
Tette fel a kérdést a Herald Tribune napilap párizsi kiadása, indítványát az idei kreatív és innovációs év keretében eljuttatta az Európai Parlamenthez is... tovább »


Egyéb európai szervezetek
Az Európai Bíróság (Court of Justice) feladata a Szerződésekben foglalt törvények érvényesülésének és alkalmazásának felügyelete, valamint azok magyarázata az Unió valamennyi tevékenységi körén belül. A Bíróság döntései gyakran jelentős alkotmányos és közgazdasági következménnyel járnak... tovább »


Átfogó politikai felügyelet
A Parlament általános felügyeleti jogkörrel rendelkezik az Uniós politikák végrehajtása fölött. Gyakran tanácskozik a Bizottsággal, és megvitatja vele annak munkatervét és jelentéseit. A Parlament kérdéseket tehet föl a Bizottságnak és a Tanácsnak, amelyek képviselői persze gyakorlottak abban, hogy ne adjanak feltétlenül minden kérdésre egyenes választ.


Törvényhozás
A Római Szerződés a Parlamentnek csak tanácskozási szerepet szánt, a Bizottságot ruházta föl javaslattételi és a Tanácsot döntési jogkörrel. A további szerződések kiterjesztették a Parlament hatáskörét a törvények körének bővítésére és azok elfogadására, úgy hogy mára a döntési jogkörön a Parlament a Tanáccsal a legtöbb kérdés esetében osztozik... tovább »


Az Európai Parlament
Az Európai Parlament a világ legnagyobb többnemzetiségű parlamentje, melynek 370 képviselője van. Elsődleges célja az - csakúgy, mint bármely parlamentnek a világon -, hogy jó törvényeket hozzon és felügyeletet gyakoroljon a végrehajtó hatalom fölött... tovább »


A Miniszterek Tanácsa
Az Európai Unió Tanácsát általában a Miniszterek Tanácsa néven ismerik. A Tanácsban a tagállamok képviselői uniós törvényeket hoznak, meghatározzák az Unió fő célkitűzéseit, koordinálják az uniós és a nemzeti politikát és megoldásokat keresnek az ezek közötti konfliktusok feloldására, és együttműködnek a többi uniós szervezettel... tovább »


Az Európai Bizottság
Feladatánál és felelősségénél fogva az Európai Bizottság az uniós politika központi szervének tekinthető. A Tanács és az Európai Parlament a Bizottság javaslatai alapján végzi törvényhozó tevékenységét... tovább »


AZ EURÓPAI UNIÓ RÖVID TÖRTÉNETE 8.
INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS DÖNTÉSHOZATAL
Az Európai Unió intézményrendszere és az egyes intézmények belső kapcsolatai a föderatív és kormányközi megközelítés, a központosító és az egyes tagállamok nemzeti autonómiáját óvó törekvések állandó kompromisszumai alapján változik. E komplex folyamat eredményeképpen jött létre a három fő szervezet (Bizottság, Miniszterek Tanácsa, Európai Parlament) és ezek összetett választási, valamint belső viszonylatrendszere... tovább »


AZ EURÓPAI UNIÓ RÖVID TÖRTÉNETE 7.
DEMOKRÁCIA ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG AZ UNIÓN BELÜL
Sokan a demokrácia hanyatlásáról beszélnek az Unión belül. Ennek nem csak a döntéshozási folyamatok demokratizmusának vitathatósága az oka, hanem az is, hogy az Unió belső működése mára olyan összetetté vált, hogy azt az átlag polgár képtelen átlátni... tovább »


AZ EURÓPAI UNIÓ RÖVID TÖRTÉNETE 6.
AGENDA 2000
Egy hónappal az amszterdami csúcstalálkozó után az Európai Bizottság kiadta az Agenda 2000 című dokumentumot, amely az elkövetkező évekre szóló három egymással összefüggő Uniós stratégia leírását tartalmazza... tovább »


AZ EURÓPAI UNIÓ RÖVID TÖRTÉNETE 5.
SZOROS ÉS LAZA EGYÜTTMŰKÖDÉS
Ha új tagokkal bővül a jelenleg 15 államból álló és sokak által már most is túl nagynak tartott Unió, akkor az egyes tagországok közti nézeteltérések várhatóan nagyobb súllyal esnek majd latba. Nagyon valószínű, hogy nem minden tagország akar vagy tud majd ugyanolyan ütemben integrálódni... tovább »


AZ EURÓPAI UNIÓ RÖVID TÖRTÉNETE 4.
AZ AMSZTERDAMI SZERZŐDÉS
Amint aláírták a Maastrichti Szerződést, előkészítve ezzel az utat a Közös Európai Fizetőeszköz megteremtéséhez, a 25 tagállam és ezek közös és egységes gazdasága megteremtési igényének tükrében azonnal fölmerült az újabb szervezeti változtatások igénye. Az 1997. júniusában aláírt Amszterdami Szerződés (amelynek az egyes tagországok parlamentjei általi ratifikálása még folyamatban van) ezen új igények kielégítésére törekszik... tovább »


AZ EURÓPAI UNIÓ RÖVID TÖRTÉNETE 3.
AZ EURÓPAI UNIÓ TOVÁBBI INTEGRÁCIÓJA ÉS BŐVÍTÉSE
Közép-kelet-európai állampolgár akkor lett először uniós tagállam polgára, amikor 1990-ben a volt NDK állampolgárai az egyesült Németország polgáraivá váltak. 1995-ben Ausztria, Finnország és Svédország felvételével a tagállamok száma 15-re emelkedett... tovább »


AZ EURÓPAI UNIÓ RÖVID TÖRTÉNETE 2.
ÚJ LENDÜLET 1984-BEN
1973. és 1986. között hat további állam (Dánia, Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország és az Egyesült Királyság) csatlakozott a Közösséghez. A nyolcvanas évek elején az Európai Uniót "újra fölfedezték", mint az európai ipar világpiaci erősítésének egyik lehetséges eszközét... tovább »


AZ EURÓPAI UNIÓ RÖVID TÖRTÉNETE
Az Európai Unió egyedülálló abban az értelemben, hogy független államok hozták létre úgy, hogy az együttműködés céljából számos jelentős hatáskört önkéntesen átruháztak egy nemzetközi szervezetre... tovább »


AZ EURÓPAI UNIÓ JELKÉPEI
Az Európai Unió zászlójának színe a nemzetközi együttműködésekben gyakran használt jelkép, együttműködést, összetartozást jelent. 12 arany csillaga valószínűleg az év hónapjait jelöli. Az európai himnusz a L. van Beethoven IX. szimfóniájának kórustételében hallható Örömóda, amelynek szövege F. Schiller költeménye.


Az Európai Unió
Az 1992. február 7-én a hollandiai Maastricht városában aláírt Maastrichti Szerződés (hivatalos nevén Szerződés az Európai Unióról) teremtette meg magát az Európai Uniót (EU)... tovább »

 

 

 

Főoldal | 1%-os kampány | HÍE Egyesület bemutatkozik | HÍE Egyesület tevékenysége | Hasznos információk | Non-profit Akadémia | Levél nekünk | Partnereink | Impresszum | Oldaltérkép |